Home
PINC 17
More
Publicity
Contact

WAT DOET PINC NOG MEER

Naast de jaarlijkse PINC Conference, organiseert PINC ook tailor-made bijeenkomsten voor bedrijven en organisaties. Enthousiasmerende bijeenkomsten van wisselende omvang en vorm, samengesteld volgens het beproefde PINC-concept met onverwachte sprekers, verrassende intermezzo’s en gedetailleerde uitvoering.
Of het nu een middag, een ontbijt, een weekend of een avond is, gewoon is het nooit en voor de genodigden is het een onvergetelijke belevenis.

PINC biedt:
  • Conferenties & seminars op maat, Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, een fusie of een opening van een kantoor.
  • Het ontwikkelen, meedenken en gezamenlijk realiseren van concepten voor in- en externe bijeenkomsten.
  • Korte, inspirerende verrassingsreizen in binnen- en buitenland. Zo organiseerde PINC o.a. een weekend in Roermond met 50 directeuren uit de bouwwereld en een bezoek aan het Eden Project in Cornwall met 18 communicatiespecialisten.
  • Culinaire consulting voor advies over de culinaire aankleding van uw bijeenkomsten. PINC kan helpen bij overleg met uw cateraar, bij het creëren van een food-manifestatie, een bijzonder diner of een lunch op een onverwachte plek, bijvoorbeeld het podium van Koninklijk Theater Carré.
  • Storytellersforyou.com voor het zoeken naar, bemiddelen bij en/of begeleiden van onverwachte sprekers voor uw bijeenkomst.
PINC werkt met veel plezier voor bedrijven als KLM, Van Doorne Advocaten, Notarissen, Fiscalisten, Strukton, Algemene Aannemersvereniging voor Waterbouwkundige Werken (AAW), De Hypotheker, Arcadis, Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond, Equens, Martinair, BKWI/IB, Ministerie van Justitie, ACMC, Koninklijk NIVRA (NBA), Erasmus Universiteit, Eneco, KiKa, etc.
 
Never done before in Theater Carré: a lunch on stage.   Adriaan van Dis surprised a group of managers in Paris, during diner.
 
WHAT ELSE DOES PINC DO?

In addition to our annual PINC Conference, we also organize tailor-made events for businesses and organizations. These inspirational events may vary in size and form, but are all based on the tried and tested PINC formula, featuring unexpected speakers, surprising intermezzos and attention to detail.
Whether it be held in the afternoon, at breakfast, during a weekend or in the evening, our aim is to offer your guests an extraordinary and memorable experience.

PINC offers:
  • Tailor-made conferences & seminars. To celebrate an anniversary, for instance, or a merger, or the opening of a new office.
  • Expertise in developing, conceptualizing and jointly executing concepts for internal and external events.
  • Expertise in organizing short, inspirational trips locally and abroad. Recent examples include a weekend in Roermond for 50 directors of building companies, and a visit to the Eden Project in Cornwall for 18 communication specialists.
  • Advice on the culinary aspects of your events. PINC can assist you in coordinating with your caterer, the creation of food events, special dinners and lunches at unexpected venues, such as the stage of the Royal Carré Theater in Amsterdam.
  • Storytellersforyou.com helps you find and/or book extraordinary speakers for your events.
PINC has had the pleasure of working with the following companies: KLM; Van Doorne Advocaten, Notarissen, Fiscalisten; Strukton; Algemene Aannemersvereniging voor Waterbouwkundige Werken (AAW); De Hypotheker; Arcadis; Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond; Equens; Martinair; BKWI/IB; Ministerie van Justitie; ACMC, Koninklijk NIVRA (NBA); Erasmus Universiteit; Eneco; KiKa; etc.


 
 
 
REGISTRATION PINC.10
  Join the conference, you won't forget it!
 
  REGISTRATION FORM